ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ”

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Οι Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης ανακοινώνονται με τη ρητή επιφύλαξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων και περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεών τους.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από το ακόλουθο link:

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=916

 

Πηγή

ΕΣΠΑ 2014-2020

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Α.Π.:1180/356/Α2/10.3.2017
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 7.6.2017

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α.Π.:667/147/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 15.000€ έως 60.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 100%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 24.5.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Π.:670/150/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 15.000€ έως 150.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 40% και με δημιουργία νέας θέσης εργασίας 50%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 4.7.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Α.Π.: 669/149/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 15.000€ έως 200.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 40% και με δημιουργία νέας θέσης εργασίας 50%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 8.7.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...