Προγράμματα ΟΑΕΔ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 3000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)

Πρόσκληση Αρ.Πρωτ. 794586/12.09.22
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 13/02/23
ΕΝΕΡΓΟ
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 5.000 ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 2/2019 Αρ. Πρωτ. 22890/28-04-2021
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 28-04-2021
ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δημόσια Πρόσκληση Αρ. Πρωτ. 22928/28-04-2021
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 10-05-2021
ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 18-66 ΕΤΩΝ

Δημόσια Πρόσκληση ΦΕΚ 2791/619/04-07-2019
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 10-07-2019
ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 15.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ

Δημόσια Πρόσκληση Κ.Υ.Α. 37348/619/16-11-2017
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 16-11-2017
ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΩΣ 20 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

Δημόσια Πρόσκληση Νο3/2017 - Αρ. Πρωτ.: 14330/22-2-2017
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 22-02-2017
ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕ

Κ.Υ.Α. 51182 / 715
Ημερομηνία Προκήρυξης: 13-11-2015
ΦΕΚ Β' 2458/16-11-2015
ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...