ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Πρόσκληση ΑΠ:893/15.02.23
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Έναρξη υποβολών: από 22.03.23

ΕΝΕΡΓΟ
Διαβάστε περισσότερα...

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Πρόσκληση ΑΠ:895/15.02.23
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Έναρξη υποβολών: από 22.03.23

ΕΝΕΡΓΟ
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Πρόσκληση ΑΠ:1259/06.03.23
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Έναρξη υποβολών: από 22.03.23

ΕΝΕΡΓΟ
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

ΑΠ:1260/ 06.03.23
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Έναρξη υποβολών: από 22.03.23

ΕΝΕΡΓΟ
Διαβάστε περισσότερα...