ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Οι Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης ανακοινώνονται με τη ρητή επιφύλαξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων και περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεών τους.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από το ακόλουθο link:

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=916

 

Πηγή

ΕΣΠΑ 2014-2020