ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που αφορούν σε φορολογικές, συμβουλευτικές σε επίπεδο επιδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και στην παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών,  με προτεραιότητα την δημιουργία μέγιστης προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της.

Όραμα μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα αξιόπιστων επιχειρηματικών λύσεων με την χρήση τεχνολογίας αιχμής, ώστε να καλύψουμε κάθε ανάγκη τους,  για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της θέσης τους και την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

 • Ειδικότερα μαζί με τους συνεργάτες μου παρέχουμε υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στους εξής τομείς:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση
 • Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Υλοποίηση των Επενδυτικών Έργων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικών – διπλογραφικών)
 • Μισθοδοσία
 • Σύνταξη καταστατικών
 • Μισθωτήρια – Συμφωνητικά
 • Δηλώσεις εταιρειών – ατομικών επιχειρήσεων
 • Επιδοτούμενα προγράμματα θέσεων εργασίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Business Plan
 • Marketing Plan
 • Ανάλυση SWOT
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Στρατηγικοί στόχοι

ΜΕΣΙΤΙΚΑ

Μεσιτικά/ Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες
Πωλήσεις
Ενοικιάσεις