Αναπτυξιακός Νόμος

ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

Α.Π.:108644/ΦΕΚ Β' 3377/19.10.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 150.000.000 €
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων υπαγωγής: 30.01.2017

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α.Π.:108645/ΦΕΚ Β'3378/19.10.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 150.000.000 €
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων υπαγωγής:30.01.2017

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016

Α.Π.: 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 50.000€ έως 20.000.000€
Ποσοστό ενίσχυσης: έως 45% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής στο ΠΣΚΕ: για τα Καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ έως 30.1.2017

Διαβάστε περισσότερα...