Φοροτεχνικά
2601, 2017

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Με την ΠΟΛ 1005/25.1.2017 καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για την έκπτωση φόρου, όπως επίσης η κατανομή των δαπανών μεταξύ των συζύγων ή των μερών [...]

2301, 2017

ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ Στις 20 Ιανουαρίου του 2017 κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος (αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106) για τα μπλοκάκια στην οποία παρέχονται διευκρινήσεις και παραδείγματα για την ασφάλιση όσων αμείβονται με  δελτίο παροχής  υπηρεσιών  και  για  τους  [...]

2301, 2017

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ 31.5.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Η ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Ευνοϊκή και για όσους υπέβαλαν από την 1η Ιανουαρίου του 2000 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2016, λανθασμένες ή ελλιπείς δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και για όσους δεν υπέβαλαν καν τέτοιες δηλώσεις είναι η ρύθμιση [...]

1412, 2016

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή δίνεται επιπλέον παράταση στην ισχύ της διάταξης για την υπεραξία ακινήτων. Την ακριβή ημερομηνία θα την μάθουμε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου καθώς η αιτιολογική έκθεση αναφέρει έως [...]

2811, 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ο κατάλογος των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη (επικαιροποιείται δύο φορές ετησίως ) Τελευταία επικαιροποίηση 1η Αυγούστου 2016 Member States [...]

2811, 2016

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΦΠΑ

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΦΠΑ Χρήσιμες πληροφορίες για επιχειρήσεις που κάνουν συναλλαγές εντός και εκτός Ε.Ε., σε επίπεδο αγαθών και υπηρεσιών, σχετικά με τον ΦΠΑ. Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής, στο ακόλουθο link: http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/cross-border/index_el.htm Πηγή: europa.eu