%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΦΠΑ

Χρήσιμες πληροφορίες για επιχειρήσεις που κάνουν συναλλαγές εντός και εκτός Ε.Ε., σε επίπεδο αγαθών και υπηρεσιών, σχετικά με τον ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής, στο ακόλουθο link:

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/cross-border/index_el.htm

Πηγή: europa.eu