ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

f82a1c902fc8285319f3934881b4f345_EFKA_logoΣτις 20 Ιανουαρίου του 2017 κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος (αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106) για τα μπλοκάκια στην οποία παρέχονται διευκρινήσεις και παραδείγματα για την ασφάλιση όσων αμείβονται με  δελτίο παροχής  υπηρεσιών  και  για  τους  οποίους  προκύπτει  ότι  το  εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ:

http://www.nomotelia.gr/photos/File/2460-106-17.pdf

Πηγή: www.nomoteleia.gr