011214-2ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ο κατάλογος των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη (επικαιροποιείται δύο φορές ετησίως )

Τελευταία επικαιροποίηση 1η Αυγούστου 2016

Member States Code Super-reduced Rate Reduced Rate Standard Rate Parking Rate
Belgium BE 6 / 12 21 12
Bulgaria BG 9 20
Czech Republic CZ 10 / 15 21
Denmark DK 25
Germany DE 7 19
Estonia EE 9 20
Ireland IE 4,8 9 / 13,5 23 13,5
Greece EL 6 / 13 24
Spain ES 4 10 21
France FR 2,1 5,5 / 10 20
Croatia HR 5 / 13 25
Italy IT 4 5 / 10 22
Cyprus CY 5 / 9 19
Latvia LV 12 21
Lithuania LT 5 / 9 21
Luxembourg LU 3 8 17 14
Hungary HU 5 / 18 27
Malta MT 5 / 7 18
Netherlands NL 6 21
Austria AT 10 / 13 20 13
Poland PL 5 / 8 23
Portugal PT 6 / 13 23 13
Romania RO 5 / 9 20
Slovenia SI 9,5 22
Slovakia SK 10 20
Finland FI 10 /14 24
Sweden SE 6 / 12 25
United Kingdom UK 5 20

 

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής, στο ακόλουθο link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en

Πηγή: europa.eu