Επενδυτικά Προγράμματα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

espa200ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ 21/12/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=180

 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr

ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

Α.Π.:108644/ΦΕΚ Β' 3377/19.10.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 150.000.000 €
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων υπαγωγής: 30.01.2017

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α.Π.:108645/ΦΕΚ Β'3378/19.10.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 150.000.000 €
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων υπαγωγής:30.01.2017

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016

Α.Π.: 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 50.000€ έως 20.000.000€
Ποσοστό ενίσχυσης: έως 45% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής στο ΠΣΚΕ: για τα Καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ έως 30.1.2017

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕ

Κ.Υ.Α. 51182 / 715
Ημερομηνία Προκήρυξης: 13-11-2015
ΦΕΚ Β' 2458/16-11-2015
ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α.Π.:667/147/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 15.000€ έως 60.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 100%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 24.5.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Π.:670/150/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 15.000€ έως 150.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 40% και με δημιουργία νέας θέσης εργασίας 50%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 4.7.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Α.Π.: 669/149/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 15.000€ έως 200.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 40% και με δημιουργία νέας θέσης εργασίας 50%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 8.7.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...