Επενδυτικά Προγράμματα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕ

Κ.Υ.Α. 51182 / 715
Ημερομηνία Προκήρυξης: 13-11-2015
ΦΕΚ Β' 2458/16-11-2015
ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α.Π.:667/147/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 15.000€ έως 60.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 100%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 24.5.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Π.:670/150/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 15.000€ έως 150.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 40% και με δημιουργία νέας θέσης εργασίας 50%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 4.7.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Α.Π.: 669/149/Α2/11.2.2016
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός επένδυσης: 15.000€ έως 200.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 40% και με δημιουργία νέας θέσης εργασίας 50%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 8.7.2016

ΕΚΛΕΙΣΕ
Διαβάστε περισσότερα...