Επιδοτούνται με 50% υφιστάμενες επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου, της Εστίασης, της  Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Μέριμνας.

Πηγή: Εφημερίδα “Η ΓΝΩΜΗ”