Άνοιξε το πολυαναμενόμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

(Α.Π.:5732/713/Α3/7.11.2017).

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ