Ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου η τελευταία περίοδος υποβολών, για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- Β΄ ΚΥΚΛΟΣ», που θα διαρκέσει για λίγες μόνο ημέρες, καθώς η υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει έως τις 13 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00.

Η δράση συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ για τον Β΄ Κύκλο, απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο τους πτυχίο και είτε προτίθενται να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους, είτε ήδη δραστηριοποιούνται ως αυτοαπασχολούμενοι σε συναφές αντικείμενο.

Πηγή: Εφημερίδα “Η ΓΝΩΜΗ”