ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 8 ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η αναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση της παράτασης για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 6155/2017, νέα καταληκτική ημερομηνία για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης ορίζεται η 8η Μαΐου του 2017. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 8 Φεβρουαρίου 2017.

ΆΡΘΡΟ 1 ΚΥΑ 6155/2017

«Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α ́/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η-5-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα πέντε (45) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.»

Δείτε την ΚΥΑ 6155/2017 (Τεύχος Β΄ 364/09.02.2017) εδώ:

http://www.nomotelia.gr/photos/File/364b-17.pdf