Δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου (Κ.Υ.Α. αριθμ. 37348/619/2017) το νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που επιδοτεί τις επιχειρήσεις για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, από άνεργους ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους.
Πηγή: Εφημερίδα “Η ΓΝΩΜΗ”