Φοροτεχνικά
2811, 2016

Ενημερωθείτε για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ενημερωθείτε για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία [...]

1611, 2016

ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η EE

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για τη ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται οι εταιρείες στην ενιαία αγορά, προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο δίκαιο και ευνοϊκό για την ανάπτυξη σύστημα φορολόγησης των εταιρειών. Η [...]